ജസ്റ്റിസ് ആർ.എം. ലോധ ഇന്നു ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസായി ചുമതലയേൽക്കും

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് ആർ.എം. ലോധ ഇന്നു ചുമതലയേൽക്കും. സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് പി. സദാശിവം ഇന്നലെ വിരമിച്ച