വിമർശകരേ, ഇത് നിങ്ങളുദ്ദേശിച്ച കാർട്ടുണല്ല; കാർട്ടുണിനു പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പടുത്തി കാർട്ടുണിസ്റ്റ്

ചെ ഗുവേര കേരളത്തില്‍ ഒരു ഐക്കണോ വിഗ്രഹമോ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട്ടില്‍ ഒരു കാര്‍ട്ടൂണ്‍ വഴി ചെ ഗുവേരയെ

ഇറ്റലിയിലെ പ്രായമായവരെ മരണത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ: ഞങ്ങൾ കാസ്ട്രോയുടെ പിൻമറുക്കാർ, ഇറ്റലിയെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടേ തിരിച്ചു പോകുകയുള്ളെന്ന് ക്യൂബ

ഞങ്ങള്‍ സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളല്ല, റെവല്യൂഷനറി ഡോക്ടര്‍മാരാണ്. ലോകം ആരാധിക്കുന്ന വിപ്ലവ നായകൻ എണസ്റ്റോ ചെഗുവേര ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നുവെന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം

`ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ആണവായുധമില്ല,വലിയ സൈനിക ശേഷിയില്ല,പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്´: മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയെ കെെപിടിച്ചുയർത്താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യൂബ പറന്നിറങ്ങി

ക്യൂബൻ ആരോഗ്യ രംഗം മികച്ചതാണെന്ന അഭിപ്രായം മുന്നേയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ആണവായുധമില്ല,വലിയ സൈനിക ശേഷിയില്ല,പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകുമെന്ന് മുമ്പ്