”വോട്ടിന് ബോട്ടിൽ”, ഒളിക്യാമറയിൽ വെട്ടിലായി ചവറയിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി; സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ബാറിൽ സൗജന്യ ടോക്കൺ നൽകി മദ്യം നൽകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

''വോട്ടിന് ബോട്ടിൽ'', ഒളിക്യാമറയിൽ വെട്ടിലായി ചവറയിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി; സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ബാറിൽ സൗജന്യ ടോക്കൺ നൽകി മദ്യം നൽകുന്ന

ചവറയിൽ ഷിബുബേബി ജോൺ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി: അനൗദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവുമായി ബിന്ദു കൃഷ്ണ

ചവറയിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു...