ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തം വീണ മണ്ണ് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ലേലത്തില്‍ സ്വന്തമാക്കി

ഗാന്ധിജിയുടെ  രക്തം വീണ  മണ്ണ്,പുല്ലിന്റെ അംശം  തുടങ്ങിയ   സ്വതന്ത്ര്യസ്മരണകള്‍ ഉണര്‍ത്തുന്ന  വസ്തുക്കള്‍  മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിസിനസുകാരനുമായ കമല്‍ മൊറാര്‍ക്ക  ലേലത്തില്‍