ഒരുലക്ഷംരൂപ വരെയുള്ള വിളവായ്പകള്‍ പൂര്‍ണമായും എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി

ഒരുലക്ഷംരൂപ വരെയുള്ള വിളവായ്പകള്‍ പൂര്‍ണമായും എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖരറാവു . ഒരുവര്‍ഷം മുമ്പുള്ള കാര്‍ഷികവായ്പകളേ എഴുതിത്തള്ളൂ എന്ന്

തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി പ്രസിഡന്‍റ് കെ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു ഗവര്‍ണര്‍ ഇ.എസ്.എല്‍ നരസിംഹത്തെ കണ്ടു

 തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി പ്രസിഡന്‍റ് കെ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു ഗവര്‍ണര്‍ ഇ.എസ്.എല്‍ നരസിംഹത്തെ കണ്ട് തെലങ്കാനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണത്തിന് അവകാശവാദമുന്നയിച്ചു.