രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സി.ബി.ഐ ക്കു വിടണമെന്ന് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ

വടകര:കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു വർഷത്തിനിടെ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ സി.ബി.ഐ യെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ സഹമന്ത്രി കെ.സി