തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി അധ്യക്ഷന്‍ കെ. ചന്ദ്രശേഖരറാവു ലോക്‌സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും മത്സരിക്കും

തെലങ്കാന രാഷ്ട്രസമിതി അധ്യക്ഷന്‍ കെ. ചന്ദ്രശേഖരറാവു ലോക്‌സഭയിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും മത്സരിക്കും. തെലങ്കാന മേഖലയിലെ മേദക് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ഗജ്വെല്‍ നിയമസഭാ