ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ട്വന്റി-20 :രണ്ട് മത്സരങ്ങളും മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു.

ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്നത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു.ഹൈവെല്‍ഡ് ലയണ്‍സും  പോര്‍ത്ത് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ