ചാല ടാങ്കര്‍ ദുരന്തം: നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കില്ലെന്ന് ഐഒസി

കേരളത്തെ നടുക്കിയ ചാല ടാങ്കര്‍ ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കില്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും