തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ എസ് എഫ് ഐ -കെ എസ് യൂ സംഘര്‍ഷം : രണ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പരിക്ക്

ശ്രീകാര്യം : തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ എസ് എഫ് ഐ -കെ എസ് യൂ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ടു