സിസേറിയന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ലൈംഗികബന്ധത്തിന് എത്ര നാള്‍ കഴിയണം: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമയ നിമിഷമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം നല്‍കുന്ന നിമിഷം. ശാരീരികമായുള്ള കടുത്ത വേദന അനുഭവിച്ചാണ്