ചാള്‍സ് രാജകുമാരന്‍റെ കോവിഡ് ഭേദമാക്കാന്‍ സഹായിച്ചത് ഇന്ത്യന്‍ മരുന്നുകള്‍ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി; നിഷേധിച്ച് രാജകുമാരന്റെ വക്താവ്

ചികിത്സാ കാലത്ത് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെയാണ് കൊവിഡ് പോസിറ്റീവായ ചാള്‍സ് രോഗ മുക്തനായി തിരിച്ചെത്തിയതെന്നും ശ്രീപാദ് നായിക് പറഞ്ഞു.