കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചാല്‍ നഷ്ടപരിഹാരമെന്ന വാഗ്ദാനം പിന്‍വലിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

ദില്ലി: കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നാലുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പിന്‍വലിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍