കൊറോണ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു; മൃതദേഹങ്ങള്‍ കുഴിച്ചിടാൻ മുൻകൂറായി നൂറുകണക്കിന് കുഴികള്‍ എടുത്ത് ഒരു ശ്മശാനം

കൊറോണ നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ നിർദേശമുള്ള സമയത്ത് ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാനാണ് ബ്രസീലിൽ മുൻകൂറായി ഇങ്ങനെ കുഴികളെടുക്കുന്നത്.