ദ്വിദിന ശാസ്ത്ര ശില്പശാല, പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജില്

പത്തനംതിട്ട:- കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിന്റ് ആഭിമുഖ്യത്തില്‍, മുന്‍ അദ്ധ്യാപകനും പ്രഥമ വകുപ്പ് അദ്ധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. എന്‍.ജി കുഞ്ഞച്ചന്‍ അവറുകളുടെ

പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് ,കാതോലിക്കേറ്റ് അവാര്ഡ് 2014 പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട:- കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാതോലിക്കേറ്റ് അവാര്‍ഡ് ജനുവരി 21 നു കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിപുലമായ ചടങ്ങില്‍