സ്വവർഗാനുരാഗികളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ; അവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിനവകാശമുണ്ടെന്ന് മാർപ്പാപ്പ

സ്വവർഗാനുഗികളും (Same-Sex Couples) ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നും അവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിനവകാശമുണ്ടെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ(Pope Francis) . അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം അധികരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ

ലോകയുവജന സമ്മേളനത്തിനു ആവേശം പകർന്ന് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡ്

ലോകയുവജന സമ്മേളനത്തിനു ആവേശം പകർന്ന് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡ്. പെറുവില്‍ നിന്നുള്ള ദി സിസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫ് സിയര്‍വാസ് എന്ന 11