കാതറിന്‍ വീണ്ടും ഫോട്ടോ വിവാദത്തില്‍

ബ്രിട്ടനിലെ വില്യം രാജകുമാരന്റെ പത്‌നി കാതറിന്‍ രാജകുമാരി വീണ്ടും ഫോട്ടോ വിവാദത്തില്‍. ഗര്‍ഭിണിയായ കാതറിന്‍, ബിക്കിനി ധരിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന്