ഇന്ത്യയുടെ നടപടി രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമെന്നു യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍

കടല്‍ക്കൊലപാതകകേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറ്റാലിയന്‍ സ്ഥാനപതിയുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെതിരേ യൂറോപ്യന്‍യൂണിയന്‍ രംഗത്ത്. ഇന്ത്യയുടെ നടപടി രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും