ജാതിവെറി; മകളുടെ നാലുമാസം പ്രായമായ ഗര്‍ഭം അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് ആയുര്‍വേദ മരുന്ന് നല്‍കി അലസിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി

ജാതിവെറി; മകളുടെ നാലുമാസം പ്രായമായ ഗര്‍ഭം അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് ആയുര്‍വേദ മരുന്ന് നല്‍കി അലസിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി