നിങ്ങൾ വന്നോളൂ, ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളാം: ഒരു രാജ്യവും കരയ്ക്കടുക്കാൻ അനുമതി നൽകാത്ത കൊറോണ രോഗികളുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിനെ കരയ്ക്കടുക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കി ക്യൂബ

പൊതു വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ വേണ്ടി മാനവിക മൂല്യങ്ങള്‍ ദൃഢമാക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും ആരോഗ്യം മനുഷ്യാവകാശമാണെന്നുമാണ് ക്യൂബന്‍ മന്ത്രാലയം ഈ നടപടിയോട് പ്രതികരിച്ചത്....