എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നതിലാണ് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം; നിങ്ങള്‍ എന്ത് മനസിലാക്കുന്നുവെന്നതിലല്ല: കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാജല്‍ അഗര്‍വാളിന്റെ പുതിയ ഫോട്ടോയാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയുടെ ക്യാപ്ഷനാണ് അതിലും ശ്രദ്ധേയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്