സന്തോഷവാർത്ത: ക്രിക്കറ്റ് ആആരാധകർക്ക് ചിലപ്പോൾ ധോണിയുടെ ഒരു കളികൂടി കാണാം

ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് 2014ൽ തന്നെ താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നടക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കൽ...