ഫാബിയോ കാപ്പെല്ലോ റഷ്യന്‍ കോച്ച്

ഇറ്റാലിയന്‍ കോച്ച് ഫാബിയെ കാപ്പെല്ലോയെ റഷ്യയുടെ ഫുട്‌ബോള്‍ കോച്ചായി റഷ്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ യൂണിയന്‍ നിയമിച്ചു. 2012 ലെ യൂറോകപ്പിലെ പരാജയത്തിനു