ജെഎന്‍യു യൂണിയന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

സീറ്റ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇടതു സഖ്യവും, നഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ എബിവിപിയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. എന്‍എസ്‌യുഐയുവും, ബിര്‍സാ അംബേദ്കര്‍ ഫുലേയും