പറമ്പില്‍ നിന്ന പശുക്കുട്ടിയെ കാട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച നാല് യുവാക്കള്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

പശുക്കുട്ടിയെ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ നാലുപേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച ഉഡുപ്പി പഡൂര്‍ ലേബര്‍ കോളനിയിലാണ് നാടിനെ