ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ യെമന്‍ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ശേഷം കരുത്തൊട്ടും ചോരാതെ ഭൂകമ്പം വിതച്ച നേപ്പാളില്‍ പറന്നിറങ്ങി ഇന്ത്യന്‍ വായു സേനയുടെ വിശ്വസ്തന്‍ സി17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍ വിമാനം

ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ യെമന്‍ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ വായു സേനയുടെ കരുത്ത പരീക്ഷിച്ച ദൗത്യമായിരുന്നു നേപ്പാളിലെ ഭൂകമ്പ രക്ഷആ