ലാവ്‌ലിന്‍ വിചാരണ കേരളത്തിനു പുറത്തു വേണമെന്ന് സി.പി. ജോണ്‍

ലാവ്‌ലിന്‍ കേസിന്റെ വിചാരണ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുള്ള കോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നു സിഎംപി നേതാവ് സി.പി. ജോണ്‍. കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതില്‍നിന്നു ജഡ്ജിമാര്‍