കര്‍ണാടകയില്‍ രണ്ട് മന്ത്രിമാര്‍ രാജിവച്ചു

കര്‍ണാടകയില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് മന്ത്രിമാര്‍ രാജിവച്ചു. ഊര്‍ജ മന്ത്രി ശോഭ കരന്തലജെ, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി സി.എം.ഉദസി എന്നിവരാണ്