ഭാര്യാ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ മാന്ത്രവാദം ചെയ്‌തെന്ന സംശയത്തിൽ യുവാവിനെ കസേരയില്‍ കെട്ടിയിട്ട് ചുട്ട് കൊന്നു

ഭാര്യാ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ മാന്ത്രവാദം ചെയ്തുവെന്ന സംശയം; സോഫ്ട് വെയര്‍ എഞ്ചിനിയറെ കസേരയില്‍ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം ജീവനോടെ തീ