ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയുടെ 148മത് നിലയില്‍ നിന്നും ചാടി യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുര്‍ജ് ഖലീഫയുടെ 148മത് നിലയില്‍ നിന്നും ചാടി ഒരു ആത്മഹത്യ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ നഴ്‌സായ