ബഡ്ജറ്റ് 2012- ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

കള്ളപ്പണത്തിനും അഴിമിക്കുമെതിരേ കര്‍ശന നടപടി. കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പാര്‍ലമെന്റ് സെഷനില്‍ ധവളപത്രമിറക്കും ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ചു. എന്നാല്‍