ബുച്ചിബാബു ക്രിക്കറ്റ്; കേരളത്തിനു വിജയം

ബുച്ചിബാബു ക്രിക്കറ്റില്‍ ആദ്യമത്സരത്തില്‍ കേരളത്തിനു വിജയം. മഴമൂലം ആദ്യ ദിനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 50 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തില്‍ കേരളം ബറോഡയെ