കോര്‍പറേറ്റ് നികുതി കേസ്: ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ പേരിലുള്ള ആസ്തികള്‍ കണ്ടുകെട്ടുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി

ട്രൈബ്യൂണല്‍ വിധി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ നിലപാട്.