കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ്; 12000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിട്ടേക്കും

കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാമൂഹിക വ്യാപനം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അടി പതറി ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസും. കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായതോടെ ജീവനക്കാരെ