സി.പി.എം. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദാകാരാട്ടിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പശ്ചിമബംഗാള്‍ ഘടകം തള്ളി

സി.പി.എം. പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദാകാരാട്ടിനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പശ്ചിമബംഗാള്‍ ഘടകം തള്ളി. ബംഗാള്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും സി.പി.എം.