പുതിയ പട്ടാള സിനിമയുമായി മേജർ രവിയും മോഹൻലാലും; പ്രമേയം ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം

നിലവിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം പ്രമേയമാക്കികൊണ്ടുളള ഈ സിനിമയ്ക്ക് 'ബിഡ്ജ് ഓഫ് ഗാല്‍വന്‍' എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.