സ്തനങ്ങളെ അറിയൂക, സ്തനാര്‍ബുദം ഒഴിവാക്കുക കിംസ് ഹോസ്‌പിറ്റൽ ഓങ്കോളജി കൺസൾട്ടന്റ്‌ ഡോ : രജിത.എൽ എഴുതുന്നു

ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഒരു കോടി സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന സാധാരണ അര്‍ബുദമാണ് സ്താനാര്‍ബുദം. നിങ്ങളുടെ സ്തനത്തിനുള്ളില്‍ എന്താണുള്ളത്? മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പാല്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുതിനുള്ള