ജീവനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ്; ജനങ്ങളോട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ്

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൊറോണയോട് പോരാടുകയാണ്. വൈറസിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം തടയാൻ പല രാജ്യങ്ങളും ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ