പരസ്യ പ്രതിഷേധം; ആലപ്പുഴയില്‍ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരെ സിപിഎം പുറത്താക്കി

പി പ്രദീപ്, സുകേഷ്, പി പി.മനോജ് എന്നിവരെയാണ് പാർട്ടി പുറത്താക്കിയത്. ഇവര്‍ മൂന്നുപേരോടും 16 പാർട്ടി മെമ്പർമാരോടും സിപിഎം ജില്ലാകമ്മിറ്റി