യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; പഠിപ്പിൽ മിടുക്കനായ പത്താംക്ലാസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; പഠിപ്പിൽ മിഠുക്കനായ പത്താംക്ലാസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ ബാലനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ ജനക്കൂട്ടം കൈകാര്യം ചെയ്തു

അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ ദളിത് ബാലനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെ ജനക്കൂട്ടം കൈകാര്യം ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലത്താണ് അഞ്ചു വയസുകാരനായ ബാലനെ