യൂറോപ്പ് കീഴടക്കി ബയേണ്‍

രണ്ടില്‍ പിഴച്ചപ്പോള്‍ മൂന്നാം ഊഴത്തില്‍ ബയേണ്‍ കിരീടം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയിട്ടേ അടങ്ങിയുള്ളു. 2010 ല്‍ ഇന്റര്‍ മിലാനും 2012 ല്‍ ചെല്‍സിയും