ബോക്കോ ഹറാം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികളെ വിട്ടാല്‍ പകരം തന്റെ കന്യകാത്വം നല്‍കാമെന്ന് പോപ് ഗായിക അഡോകി

നൈജീരിയയില്‍ ബോക്കോ ഹറാം തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പെണ്‍കുട്ടികളെ വിട്ടു നല്കിയാല്‍ പകരം തന്റെ കന്യകാത്വം തീവ്രവാദികള്‍ക്കായി നല്‍കാമെന്ന് നൈജീരിയന്‍