രക്തദാന സന്ദേശവുമായി ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ നയിക്കുന്ന മാരത്തണ്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നു സമാപിക്കും

ബോബി ഫ്രണ്ട്‌സ് രക്തബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാന്‍ രക്തം നല്‍കൂ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കൂ എന്ന സന്ദേശവുമായി കാസര്‍ഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച ബോബി ചെമ്മണൂര്‍