ബോ സിലായിക്കു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ

ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ബോ സിലായിക്കു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ. അഴിമതി, കൈക്കൂലി വാങ്ങല്‍, അധികാര