ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും

  ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ അനിയന്ത്രിതമായി തുടര്‍ന്നാല്‍ അത് ശരീരത്തിന്റെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഹൃദയാഘാതത്തിനും