കൊവിഡ് 19; ആശുപത്രികളില്‍ രക്തം കിട്ടാനില്ല; വലഞ്ഞ് രോ​ഗികൾ

ആര്‍.സി.സി പോലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന 90% ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും രക്തം അത്യാവശ്യമാണ്. സിസേറിയൻ, ശസ്ത്രക്രിയകൾ, ആക്സിഡന്‍റുകള്‍ ഇവിടെയും ഇതേ പ്രശ്നമുണ്ട്.