അമേരിക്കയില്‍ ‘കറുത്ത’ ട്രാന്‍സ്ജെന്‍ഡറുകളുടെ ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം 35 വയസ് വരെ; അതിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെടാം!

കണക്കുകൾക്ക് വ്യക്തത ഇല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം 12ലധികം കറുത്ത ട്രാന്‍സ് വനിതകള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അമേരിക്കയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.