കാണാതായ മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സിനായി നടത്തി വന്ന തെരച്ചില്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

 കാണാതായ മലേഷ്യന്‍ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സിനായി നടത്തി വന്ന തെരച്ചില്‍ തത്കാലം നിര്‍ത്തി വച്ചു. തെരച്ചിലിനുപയോഗിച്ച അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയുടെ ബ്ലൂഫിന്‍