ബിവറേജസ് തുറക്കുന്നതിലൂടെ കേരളം നാളെ മുതല്‍ മദ്യശാലയായി മാറും: മുല്ലപ്പള്ളി

സംസ്ഥാനത്ത്ബസ്ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതും ഭൂമിയുടെ ന്യായവില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.