നിമിഷ ഫാത്തിമ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പൗര; തിരികെ എത്തിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായം തേടുമെന്ന് മാതാവ് ബിന്ദു

അഫ്ഗാനിലെ ജയിലില്‍ കഴിയുന്നവരെ ഡീപോര്‍ട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അതിന് മറുപടി നല്‍കിയിട്ടില്ല.